Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Lukács 7:1-10; Lukács 7:9-10
Igehirdető:
Találatok:
1356
Igehirdetés megjegyzések:

7,1 Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba.
7,2 Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott.
7,3 Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte: jöjjön el, és mentse meg a szolgáját.
7,4 Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: "Méltó arra, hogy megtedd ezt neki,
7,5 mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk."
7,6 Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: "Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj.
7,7 De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám.
7,8 Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt, megteszi."
7,9 Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: "Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet."
7,10 Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták.

(Lk 7,1-10)