Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Lukács 8:4-15; Lukács 8:16-18
Igehirdető:
Találatok:
1155
Igehirdetés megjegyzések:

8,16 "Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.
8,17 Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.
8,18 Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé."

(Lk 8,16-18)