Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Márk 1:21-28
Igehirdető:
Találatok:
143
Igehirdetés megjegyzések:

21 Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított.
22 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
23 Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:
24 Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.
25 Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle!
26 A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle.
27 Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.
28 És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén.

(Márk 1,21-28)