Ajánló

Legfrissebb album

 

Keddi bibliaóra - 2020.05.26

  

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

Kedves Testvérek!

 

Szeretettel tesszük közkinccsé Kiss Józsefné Zsóka testvérünk verseit, amelyek az elmúlt időszakban születtek.
Kívánjuk, hogy Isten gazdagítsa általuk az olvasókat.

Bővebben...

Kedves Testvérek!

 

A legutóbbi, 2020.05.24-i istentisztelet megtekinthető az alábbi videóban:

"Váratlan fordulatok Kapernaumban"

 

5 Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: 6 Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. 7 Ő így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. 8 De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. 9 Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – akkor elmegy, és a másiknak: Gyere ide! – akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt! – akkor megteszi. 10 Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. 11 De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; 12 akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 13 A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.

Máté 8,5-13

 

Gyülekezetünkben 2020.03.16-tól kezdve nem tartunk nyilvános alkalmakat a templomban, azonban a vasárnapi istentiszteletek videófelvételét feltöltjük a YouTube-csatornánkra (míg itt a honlapon mindig csak a legutóbbit tartjuk meg): https://www.youtube.com/channel/...

 

 

Szombati igemagyarázat - 2020.05.23

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

 

Csütörtöki igemagyarázat - 2020.05.21 (Mennybemenetel ünnepe)

 

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...