Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
János 2:1-12
Igehirdető:
Találatok:
1960
Igehirdetés megjegyzések:

2,1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja.
2,2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.
2,3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "Nincs boruk."
2,4 Mire Jézus azt mondta: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám." A kérdés fordítható így is: "Mi közünk van egymáshoz, ó asszony?"
2,5 Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mond nektek, tegyétek meg."
2,6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.
2,7 Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket vízzel." És megtöltötték színültig.
2,8 Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Ők vittek.
2,9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,
2,10 és így szólt hozzá: "Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort."
2,11 Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
2,12 Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig.

(János 2,1-12)