Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
János 1:1-5; János 1:9-13; Zsoltárok 119:105
Igehirdető:
Találatok:
1143
Igehirdetés megjegyzések:

1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
1,2 Ő kezdetben az Istennél volt.
1,3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
1,4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
1,5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

1,9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
1,10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
1,11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
1,12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
1,13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

(János 1,1-5 és 9-13)

 

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

(Zsoltárok 119,105)