Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
V. Mózes 5:12-15; II. Mózes 20:8-11; Apostolok cselekedetei 5:29
Igehirdető:
Találatok:
1031
Igehirdetés megjegyzések:

5,12 Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr.
5,13 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!
5,14 De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan!
5,15 Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened, az Úr, erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját.
(5Mózes 5,12-15)

20,8 Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!
20,9 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!
20,10 De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.
20,11 Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
(2Mózes 20,8-11)

Péter és az apostolok így válaszoltak: "Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek."
(Ap. Csel. 5,29)