Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
János 20:19-23; János 20:21-23
Igehirdető:
Találatok:
1205
Igehirdetés megjegyzések:

20,19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!"
20,20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.
20,21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."
20,22 Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!
20,23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."

(János 20,19-23)