Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Kolossé 1:1-8; Kolossé 1:3-5
Igehirdető:
Találatok:
1005
Igehirdetés megjegyzések:

1,1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér,
1,2 a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól.
1,3 Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk,
1,4 mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.
1,5 Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból.
1,6 Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét.
1,7 Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek.
1,8 Ő hozta nekünk a jó hírt a Lélektől kapott szeretetetekről.
(Kol 1,1-8)