Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Lukács 24:44-53
Igehirdető:
Találatok:
850
Igehirdetés megjegyzések:

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet

24,44 Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban."
24,45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat,
24,46 és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül,
24,47 és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve.

24,48 Ti vagytok erre a tanúk.
24,49 És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel."
24,50 Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket.
24,51 És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.
24,52 Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe;
24,53 mindig a templomban voltak, és áldották Istent.

(Lukács 24,44-53)