Gyülekezeti héten voltunk a Mátrában

Gyülekezeti héten voltunk a Mátrában

Ha július, akkor évek óta gyülekezeti csendeshét! Több, mint 10 éve Novára jártunk, az Őrség szép fekvésű településén táboroztunk. Ebben az évben pedig a Mátra eldugott, furcsa nevű rezervátuma: Bagolyirtás...

Bővebben

Dátum:
Igehely:
I. Mózes 12:1-6
Igehirdető:
Találatok:
801
Igehirdetés megjegyzések:

A konfirmáció ünnepe gyülekezetünkben

12,1 Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!
12,2 Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.
12,3 Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
12,4 Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves volt, amikor kijött Háránból.
12,5 Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére.
12,6 Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön.

(1Móz 12,1-6)

 

Melyek az élő, igaz hit ismertetőjelei? Ahogy Ábrahám életében, úgy a mi életünkben is:

  • a Szentháromság Istenről való ismeret az ige alapján
  • szívbeli bizalom Isten felé
  • Istenre hagyatkozás, teljes engedelmesség neki

 

Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelet: Milyen az igazi hit?

Az igazi hit nemcsak oly bizonyos tudás vagy ismeret, melynél fogva igaznak tartom azt, amit Isten az Ő Igéjében kijelentett nekünk, hanem erős bizalom is, melyet az Evangélium által gerjeszt szívemben a Szent Lélek, hogy nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz Isten ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért.

Elérhetőség

Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség

Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 8. (térkép)
Lelkipásztor: Sípos Aba Álmos
Fogadóórák: telefonos egyeztetést követően bármikor
Mobil: +36 30 520-7292
Tel./Fax: +36 1 243-4689
Email: lelkesz@refbekasmegyer.hu
Webmester: webmester@refbekasmegyer.hu
Facebook-oldal: ReformatusBekasmegyer