Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Márk 16:1-8; Márk 16:6-8
Igehirdető:
Találatok:
728
Igehirdetés megjegyzések:

 

Húsvét vasárnap

 

1 Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét.
2 A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz,
3 és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?
4 Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt.
5 És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.
6 De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.
7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.
8 Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.

(Márk 16,1-8)