Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Jób 2:1-10
Igehirdető:
Találatok:
870
Igehirdetés megjegyzések:

Az istentisztelet elején a június 19-23. között megtartott gyermekevangélizációs héten résztvevők rövid beszámolója hallható.

 

1 Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az ÚR előtt.
2 Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem.
3 Erre ezt mondta az ÚR a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. Feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan feddhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkretegyem.
4 A Sátán azonban így válaszolt az ÚRnak: Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad!
5 Nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira meg a húsára, majd káromol még téged!
6 Az ÚR ezt felelte a Sátánnak: A kezedbe adom, csak az életét kíméld meg!
7 A Sátán eltávozott az ÚR színe elől, és megverte Jóbot rosszindulatú fekélyekkel tetőtől talpig.
8 Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült.
9 A felesége ezt mondta neki: Még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy feddhetetlen maradj? Átkozd meg Istent, és halj meg!
10 De ő így felelt neki: Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna.

(Jób 2,1-10)