Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
I. Korinthus 1:1-3
Igehirdető:
Találatok:
657
Igehirdetés megjegyzések:

1 Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szószthenész testvér
2 az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják:
3 kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

(1 Korinthus 1,1-3)