Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Máté 7:7-11
Igehirdető:
Találatok:
1011
Igehirdetés megjegyzések:

Máté Evangyélioma 7. rész

  7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
  8. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
  9. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?
  10. És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?
  11. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!

 

Krónika I. könyve 4. rész

   9. Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém őt.
  10. És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala.