Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Zsoltárok 29:1-11; János 13:34-35
Igehirdető:
Találatok:
844
Igehirdetés megjegyzések:

Zsoltárok könyve 29. rész

  1. Dávid zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!
  2. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
  3. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.
  4. Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges.
  5. Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.
  6. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.
  7. Az Úr szava tűzlángokat szór.
  8. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.
  9. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső!
  10. Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.
  11. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

János Evangyélioma 13. rész

  34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
  35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.