Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
IV. Mózes 6:22-27
Igehirdető:
Találatok:
474
Igehirdetés megjegyzések:

22 Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
23 Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:
24 Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!
25 Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!
26 Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!
27 Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket.

(4Mózes 6,22-27)

 

3 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban.
4 Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.
5 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,
6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.
7 Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint.

(Efézus 1,3-7)