Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Máté 15:1-9
Igehirdető:
Találatok:
480
Igehirdetés megjegyzések:

1 Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták:
2 Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket.
3 Ő így válaszolt nekik: És ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért?
4 Mert Isten ezt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat”, és ezt: „Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.”
5 Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni –
6 annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért.
7 Képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás:
8 „Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem.
9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak.”

(Máté 15,1-9)